آدرس : تهران-مدرس شمال، خیابان دستگردی پلاک 177 واحد 28
تلفن شرکت : ۲۸۴۲۲۴۲۳
وب سایت شرکت: http://seraj-samaneh.ir